PROČ SE CENY DŘEVOSTAVEB LIŠÍ?

Stejně jako všechna odvětví v ekonomice, podléhá i stavebnictví základním ekonomickým principům a zákonům, a to především z hlediska přirozeného sjednocování marží všech výrobců napříč oborem.

PROČ TEDY NĚKTEŘÍ VÝROBCI NABÍZEJÍ STAVBY LEVNĚJŠÍ (PŘÍPADNĚ DRAŽŠÍ) AŽ O NĚKOLIK DESÍTEK PROCENT?

Odpověď je je prozaická a očekávatelná - nabízejí různá technologická a materiálová řešení. Prostý laik je ovšem bohužel schopen posoudit pouze viditelné části stavby - podlahy, okna, dveře, vnitřní vybavení atd. Zásadní rozdíly ovšem naleznete UVNITŘ STAVBY. Na rozdíl od materiálů viditelných, tyto skrytá materiálová a technická řešení po pořízení stavby již nezměníte. Níže uvádíme několik klíčových oblastí, ne které je vhodné se před pořízením dřevostavby zaměřit.

1/ NOSNÝ SKELET - SRDCE VAŠÍ DŘEVOSTAVBY

Základní stavební kámen = KVH profil

Pokud pořizujete svou dřevostavbu za účelem trvalého bydlení a očekáváte od ní dlouhou životnost a tvarovou stálost, zaměřte na její nosný skelet, resp. na konstrukční profily, ze kterých je postaven.

Obecně lze konstrukční dřevo rozdělit na dvě skupiny: KVH profily (variantně DUO/TRIO a BSH) a veškeré ostatní řezivo. V čem je zásadní rozdíl? KVH profily jsou průmyslově sušeným a opracovaným řezivem vysoké jakosti tak, aby bezezbytku splňovaly požadavky pro stavbu moderních nosných konstrukcí rodinných domů.

Jejich výhodami jsou především:

- Garantované vysušení na 15% (+/-3%) relativní vlhkosti (odolné proti plísním, houbám a škůdcům)
- Tvarová stálost (nekroutí se, nepraskají, pevnost v ohybu min. 24MPa)
- Konstantní profil po celé délce (přesné lícování a následné opláštění)
- Délka jednoho profilu až 13m (nejsou nutné umělé spoje)
- Dostupné i v pohledových kvalitách (odhalené konstrukční celky v interiéru)

Dřevostavby o podlahové ploše 100m2 stavěné dle normovaných statických požadavků obsahují až 10m3 KVH profilů. Při rozdílu v ceně 10.000Kč/m3 oproti běžnému řezivu se může jednat o lákavý rozdíl 100.000Kč, který lze použít např. na novou kuchyňskou linku. Rozdíl je bohužel v tom, že kuchyňskou linku můžete dokoupit kdykoliv, kvalitní konstrukci nikoliv.

Z výše uvedeného lze tedy odvodit poměrně logický závěr: JEDINOU PLNOHODNOTNOU VARIANTOU PRO STAVBU NOSNÝCH KONSTUKCÍ RODINNÝCH DOMŮ JSOU KVH PROFILY. Jakékoliv jiné stavební řezivo nebude nikdy dosahovat požadovaných parametrů (relativní vlhkost, tvarová stálost, atd.).

PŘI VÝBĚRU DŘEVOSTAVBY SE VŽDY INFORMUJTE NA DRUH ŘEZIVA, ZE KTERÉHO JE SKELET STAVĚN!

Dřevostavby Wood-con

2/ SPOJE KONSTRUKČNÍCH PROFILŮ

Nepřekonané dlaby a čepy

Samotný KVH profil ještě sám o sobě nemusí být zárukou kvalitních mechanicko-statických vlastností konstrukce. Pokud nejsou spoje správně dimenzované a není volen odpovídající spojovací materiál, i malé, zpočátku neznatelné, vůle se mohou během několika proměnit v zásadní problém.

Pro provedení kvalitních spojů již v dnešní době existují moderní mechanické prostředky garantující vysokou pevnost. Jejich cena ovšem odrazuje řadu výrobců dřevostaveb k jejich používání a raději tak volí klasické vruty případně obyčejné úhelníky bez ohledu na požadovanou mechanickou odolnost.

Existuje ovšem klasický a doposud nepřekonaný systém, který je prověřen stovkami let a desítkami generací – SPOJE POMOCÍ DLABŮ A ČEPŮ. Dnešní technika v podobě precizních CNC strojů umožňuje posunout tento systém na vyšší úroveň – DLABY A ČEPY JSOU KÓNICKÉ, tzn. po jejich spojení a prošroubování jsou již nerozpojitelné. Vruty pak již plní pouze pojistnou funkci.

PŘI VÝBĚRU DŘEVOSTAVBY SE VŽDY INFORMUJTE NA ZPŮSOB PROVEDENÍ A ZPŮSOB URČENÍ (VÝPOČTU) NEJEN DIMENZÍ SPOJŮ, ALE TAKÉ DIMENZÍ SAMOTNÝCH STAVEBNÍCH PROFILŮ!

ŽÁDEJTE STATICKÝ VÝPOČET S KULATÝM RAZÍTKEM, KTERÝ GARANTUJE, ŽE KONSTRUKCE BYLA ODBORNĚ NAVRŽENA A ODPOVÍDÁ VŠEM POŽADOVANÝM NORMÁM.

Dřevostavby Wood-con

3/ KONSTRUKČNÍ DESKA - OCHRANA KONSTRUKCE

SádroVLÁKNITÁ deska - sádrokarton nové generace

Posledním klíčovým prvkem nosných konstrukcí dřevostaveb jsou konstrukční desky, které samotný skelet oplášťují. Takovýchto desek je celá řada – dřevoštěpkové OSB desky, cementotřískové desky, sádrokartonové desky a v neposlední řadě zatím nejmodernější varianta v podobě sádrovláknitých desek (sádrová deska vyztužená papírovými vlákny).

Každá deska má své specifické staticko-mechanické vlastnosti a její použití, montáž, kotvení a způsob spojování musí odpovídat doporučením stanoveným výrobcem daného materiálu, který jako jediný provedl veškeré potřebné testy, zkoušky a měření, na základě kterých stanovil montážní postupy.

V současné době se za nejmodernější materiál v tomto oboru považují SÁDROVLAKNITÉ DESKY.

Oproti klasickému sádrokartonu poskytují celou řadu klíčových výhod:

- Vyšší požární odolnost
- Větší mechanická stabilita
- Lepší akustické vlastnosti
- Výrazně vyšší únosnost (pro zavěšení předmětů, nábytku, spotřebičů atd. není třeba instalovat výztuhy ve stěnách).

PŘI VÝBĚRU DŘEVOSTAVBY SE VŽDY INFORMUJTE NA DRUH POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DESEK – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA PŘEDSTAVUJE ŠPIČKOVOU ALTERNATIVU BĚŽNĚ POUŽÍVANÝM OSB DESKÁM (OBSAHUJÍCÍM LEPIDLA A POJIVA S CHEMICKOU STOPOU) POKRYTÝCH STANDARDNÍM SÁDROKARTONEM.

Dřevostavby Wood-con

4/ OSTATNÍ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY - FUNKČNÍ CELEK

Kvalita životního prostředí uvnitř stavby

Dřevostavba se samozřejmě neskládá pouze z dřevěné konstrukce opláštěné konstrukčními deskami. Obsahuje dále tepelné izolace, tmely, nátěry, lazury atd., tedy materiály, které mohou vykazovat zvýšené hodnoty prašnosti, mohou obsahovat chemická pojiva či barviva atd.

PŘI VÝBĚRU DŘEVOSTAVBY SE VŽDY DETAILNĚ INFORMUJTE NA VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY. PRÁVĚ MATERIÁLOVÁ KOMBINACE JAKO CELEK URČUJE KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ UVNITŘ STAVBY, VE KTERÉ BUDETE TRÁVIT ZNAČNOU ČÁST SVÉHO ŽIVOTA.
Více informací o konceptu ekologických materiálů ECO SYSTEM naleznete ZDE.