Centrum Mobilních Domů

CELOROČNÍ MOBILNÍ DOMY A DŘEVOSTAVBY WOODCON

> SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

U = 0,14 až 0,16 W/(m2.K)

Dřevostavby Wood-con Skladba interiér -> exteriér:

1. KVH profil 120-200mm (pohledová kvalita)
2. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm
3. Parotěsná folie 3mm
4. Polyuretanový izolační panel 140/160mm
5. Difúzní folie 3mm
6. Latě 30mm
7. Kontralatě 50mm
8. Střešní krytina

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY > Dřevěný / deskový fasádní systém

U = 0,16 až 0,19 W/(m2.K) / celková tl. tepelné izolace: 200mm (variantně 240mm)

Dřevostavby Wood-con Skladba interiér -> exteriér:

1. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm
2. KVH profil 40mm (instalační předstěna)
+ Tepelná a zvuková minerální izolace 40mm
3. Parotěsná / parobrzdná folie
4. Tepelná a zvuková minerální izolace 100mm
5. KVH profil 100mm
6. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm
7. Tepelná a zvuková minerální izolace 60mm
8. KVH profil (sytémový rošt) 60mm
9. Difúzní folie 3mm
10. Latě / KVH profil (systémový rošt) 30/40mm
11. Dřevěný / deskový fasádní systém

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY > Omítkový fasádní systém

U = 0,16 až 0,19 W/(m2.K) / celková tl. tepelné izolace: 240mm

Dřevostavby Wood-con Skladba interiér -> exteriér:

1. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm
2. KVH profil 40mm (instalační předstěna)
+ Tepelná a zvuková minerální izolace 40mm
3. Parotěsná / parobrzdná folie
4. Tepelná a zvuková minerální izolace 100mm
5. KVH profil 100mm
6. Sádrovláknitá konstrukční deska 12,50mm
7. Polystyrénová tepelná izolace 100mm
8. Stěrkový tmel 3-6mm
9. Výstužná síťovina
10. Tenkovrstvá pastovitá omítka 1,5-3mm
SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

U = 0,16 až 0,20 W/(m2.K) / celková tl. tepelné izolace: 200mm

Dřevostavby Wood-con Skladba exteriér -> interiér:

1. Ocelový rám - profil 120mm
2. Cementotřísková deska 12mm
3. KVH profil 160mm
4. Tepelná minerální izolace 160mm
5. KVH profil 40mm
6. Tepelná minerální izolace 40mm
7. Parotěsná folie 3mm
8. Dřevoštěpková OSB deska 22mm
9. Mirelon 2mm
10. Podlahová krytina 7-10mm