Centrum Mobilních Domů

MOBILNÍ DOMY A DŘEVOSTAVBY WOODCONa

> JAK POSTUPOVAT PŘI ZÁJMU O DŘEVOSTAVBU

1. Prohlídka vzorového domu, prvotní konzultace

Časová náročnost: 1-2 hod.

Sjednejte si osobní schůzku. Předmětem schůzky bude prohlídka některého z aktuálně vyráběných domů (Nová Paka) a upřesnění základních parametrů a požadavků uvažované stavby.

2. Orientační cenová nabídka

Časová náročnost: 2-3 dny

Na základě osobní schůzky a upřesnění základních parametrů stavby Vám zpracujeme individuální cenovou nabídku.

3. Konzultace se stavebním úřadem

Časová náročnost: max. 30 dnů (stanoveno zákonem)

Pokud budete na základě prohlídky vzorového domu a obdržení cenové kalkulace dále rozvíjet myšlenku pořízení dřevostavby od naší společnosti, je nezbytná návštěva místně příslušného úřadu a získání územně plánovací informace. Za tímto účelem Vám poskytneme stavební výkresy typového projektu ZDARMA.

4. Tvorba projektové dokumentace

Časová náročnost: 2-3 měsíce

Na základě Vašich představ a požadavků stavebního úřadu můžeme začít pracovat na projektu pro umístění dřevostavby a vyřízení povolení. Tato agenda může být řešena individuálně zákazníkem nebo naším projektantem.

5. Výroba a dodání dřevostavby

Časová náročnost: 3 měsíce

Po dokončení stavebních výkresů (které jsou součástí projektu) je možno zahájit výrobu. V případě, že se jedná o typový projekt, je možné zahájit výrobu paralelně s vyřizování povolení.