Centrum Mobilních Domů

CELOROČNÍ MOBILNÍ DOMY A DŘEVOSTAVBY WOODCON

> MANIPULACE

Mobilní domy

Přeprava

Mobilní dřevostavby
Moduly dřevostaveb WoodCon se přepravují na klasických nebo nízkoprofilových podvalnících (návěs kamionu). Výška domu (do 3,50m) garantuje průjezdnost soupravy pod většinou mostů a podjezdů v ČR. Před jednáním o dodávce dřevostavby je samozřejmostí kontrola průjezdnosti trasy a pozemku investora – nezbytnou podmínkou pro dodání domu na pozemek je průjezdový profil k pozemku 5,0x4,5m (šířka/výška). Cena přepravy je kalkulována individuálně pro každou přepravu, přičemž průměrná cena za přepravu jednoho modulu se pohybuje kolem 30.000Kč/100km vč. DPH.
Mobilní domy

Manipulace - nakládka, vykládka

Mobilní dřevostavby
Mobilní domy a dřevostavby jsou standardně opatřeny manipulačním rámem, který slouží nejen k usazení, ale také k uchycení zdvihacích pásů. Nakládka, vykládka a usazení tak vždy probíhá pomocí autojeřábu, který je při každé instalaci volen individuálně v závislosti na hmotnosti domu, potřebného dosahu ramena a manipulačního prostoru. Časová náročnost vykládky vč. usazení je cca 1-2 hodiny.
Mobilní domy

Založení stavby

Založení modulárních dřevostaveb a mobilních domů nevyžaduje klasickou betonovou základovou desku, což představuje pro investora značné finanční, administrativní i časové úspory.

Možnosti založení stavby jsou následující:

1/ Zemní vruty KRINNER

Mobilní dřevostavby
Jedná se 210cm dlouhé, ocelové, žárově zinkované „šrouby“. Montáž trvá zlomek času potřebný pro vykopání a vybetonování základů. Základy je možné okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka při betonáži, kopání, betonování a odvoz vykopané hlíny. Zemní vruty jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž. Přesný výběr vhodného zemního vrutu proběhne na základě zkoušky únosnosti půdy přímo na pozemku zákazníka. Dalšími výhodami jsou možnost vyrovnání terénních nerovností až do 40cm a možnost opětovného použití na libovolném pozemku.

2/ Betonové patky

Mobilní dřevostavby
Jedná se o klasickou variantu základových prvků. Betonové patky musí vždy sahat do zámrzné hloubky (80-90cm), přičemž dle únosnosti zeminy se jejich průměr pohybuje mezi 20 až 60cm. Nad zemí je zpravidla ztracené bednění. Doporučená třída betonu je C20/25.
Dle rozměru domu se počet základových prvků pohybuje mezi 12-18ks/1modul. Vhodnou povrchovou úpravou terénu mezi jednotlivými základovými prvky je geotextilie proti prorůstání plevele a vrstva kačírku či makadamu.
Mobilní domy

Připojení na přípojky IS

Mobilní domy a dřevostavby jsou vždy připraveny k napojení na standardní přípojky inženýrských sítí:

1/ Odpady

Odpady jsou svedeny do jednoho centrálního vývodu o průměru 100/110mm na okraji domu tak, aby byla zajištěna dostupnost přípojky i zpětně po usazení domu na pozemek.

2/ Voda

Přívod vody je řešen klasickou přípojkou pro vodovodní potrubí 3/4“, přičemž je zpravidla umístěn vedle přípojky odpadů. Jako ochrana proti zamrznutí jsou používány 50W topné kabely, které díky termostatu automaticky zajišťují prohřev potrubí při teplotách pod 5°C.

3/ Elektro

Rozvaděč mobilních domů a dřevostaveb s hlavním 32A vypínačem je připraven na připojení přívodního Cu kabelu o průměru min. 10mm2. Doporučený jistič přípojného bodu pro napojení je 3x 25A.

Časová náročnost kompletního napojení na přípojky IS se pohybuje okolo 2 hodin.